Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Outlook- kalender. Rutine for oppføringar i kalender

I emnefeltet: Skriv inn koden på tre bokstavar (sjå under) fulgt av  

kolon : dersom du ønskjer at telefonen skal vera stengd. (Dei som ringer får melding om når du er tilbake)
Semikolon ; dersom du ønskjer telefonen åpen. (du har ein avtale men er tilgjengeleg på telefon)  

Innsyn: Ver obs på kva du skriv av tekst elles i emnefeltet då dette er synleg informasjon. Ikkje legg inn opplysningar som er unnateke frå innsyn. Og tenk generellt personvern. 

ANN

Anna

SYK

Sjuk

LUN

Lunsj

GFD

Gått for dagen

TJE

Tenesteoppdrag

MØT

Møte

TJR

Tenestereise

DEL

Deltid

FER

Ferie

PER

Permisjon

UTE

Ute

Laster...